دولت روحانی

خنده کده
25 بازدید 3 هفته پیش

دولت روحانی

حیدر جعفرپور
119 بازدید 3 سال پیش

دولت روحانی

مجتبی
404 بازدید 2 سال پیش

دولت روحانی

آرین اول
340 بازدید 3 سال پیش

دولت روحانی

رئیسی کده
391 بازدید 3 سال پیش

وضعیت دولت روحانی

صرفا جهت اطلاع
1.2 هزار بازدید 2 سال پیش

عملکرد دولت روحانی

آرین اول
1.1 هزار بازدید 3 سال پیش

فساد دولت روحانی

حیدر جعفرپور
1.1 هزار بازدید 3 سال پیش

عملکرد دولت روحانی

قانعی
255 بازدید 3 سال پیش

کارنامه دولت روحانی

آرین اول
3 هزار بازدید 3 سال پیش

دولت نئولیبرال روحانی

بصیرت
1 هزار بازدید 2 سال پیش

دولت عجیب روحانی

علی
132 بازدید 3 سال پیش

قابل توجه دولت روحانی!

enghelabgeram
1.4 هزار بازدید 8 ماه پیش

خیانت نرم دولت روحانی

roshangari051
1.1 هزار بازدید 2 سال پیش

این هم دولت روحانی

11
126 بازدید 4 سال پیش

اینم از دولت روحانی

11
292 بازدید 4 سال پیش

دولت 4 درصدی روحانی!!!

حیدر جعفرپور
1.4 هزار بازدید 3 سال پیش

خیانت جدید دولت روحانی

ahmadreza1377616
1.2 هزار بازدید 1 سال پیش

انتقاد به دولت روحانی

محمد
1.3 هزار بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر