دکل برق

elyas javanmardi
37 نمایش ۲ ماه پیش

دکل حفاری

sabarpco
800 نمایش ۱ سال پیش

دکل فراری

فراسوی فناوری
86 نمایش ۷ ماه پیش

دکل مهاری

segalnovin
100 نمایش ۶ ماه پیش

دکل مهاری

shayeganco.ir
72 نمایش ۳ ماه پیش

دکل حفاری

sabarpco
790 نمایش ۱ سال پیش

نصب دکل مهاری

shayeganco.ir
625 نمایش ۶ ماه پیش

دکل کنترلی 6806

دیجی تویزک
1.8 هزار نمایش ۱۱ ماه پیش

دکل برق سرطانزاست؟

کاست
2.3 هزار نمایش ۳ ماه پیش

لحظه سقوط دکل فشار قوی

مثلث زرد
1.1 هزار نمایش ۱۱ ماه پیش
نمایش بیشتر