دکلمه شعر عاشقانه وغمگین

هرشب رمان
1.1 هزار بازدید 1 هفته پیش

دکلمه شعر خیام

بهرام
748 بازدید 2 هفته پیش

دکلمه شعر (خانوادگی)

بامداد
78 بازدید 2 هفته پیش

دکلمه شعر شهریار

آرش شادمند
1.9 هزار بازدید 3 هفته پیش

دکلمه شعر ترکی

آرش شادمند
1.2 هزار بازدید 1 ماه پیش

دکلمه شعر ترکی

آرش شادمند
551 بازدید 1 ماه پیش

شعر و دکلمه

Kaveh.m.61
213 بازدید 1 ماه پیش

دکلمه شعر نو

Kooroosh110
97 بازدید 2 ماه پیش

دکلمه شعر عاشقانه

پرویز نادرزاده
1.7 هزار بازدید 2 ماه پیش

دکلمه شعر افشین یداللهی

آیینه
1.9 هزار بازدید 1 ماه پیش

دکلمه شعر

Sayeroshankhial_7
1.9 هزار بازدید 1 سال پیش

♫✿دکلمه شعر♫✿

a.a
1.3 هزار بازدید 4 سال پیش

دکلمه شعر

HFA
4.4 هزار بازدید 3 سال پیش

♫✿♫✿دکلمه شعر♫✿♫✿

a.a
820 بازدید 4 سال پیش

دکلمه شعر

داریوش عرفانی (محزون)
2.1 هزار بازدید 5 ماه پیش

دکلمه شعر

Ernest
3.5 هزار بازدید 1 سال پیش

دکلمه شعر

Ernest
887 بازدید 1 سال پیش

دکلمه شعر

هادی موسوی
1.4 هزار بازدید 2 سال پیش

شعر-دکلمه

arezoojahanpeyma-juyom
682 بازدید 4 ماه پیش

دکلمه و شعر

adabyar1
386 بازدید 3 ماه پیش

شعر_دکلمه-مادر

arezoojahanpeyma-juyom
5.2 هزار بازدید 3 ماه پیش

دکلمه و شعر

gharibeh_1989
1.2 هزار بازدید 5 ماه پیش
نمایش بیشتر