همایش ذهن آگاهی

استودیو رستا
213 بازدید ۱۰ ماه پیش

ذهن آگاهی (مایندفولنس)

i-Ravan
6.8 هزار بازدید ۲ سال پیش

ذهن آگاهی-Mindfulness

دکتر ارباسی
1.4 هزار بازدید ۲ سال پیش

ذهن آگاهی یک فرانیرو

حمید مطوری
1.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

منشأ آگاهی و ذهن دوجایگاهی

کرونوس
1.5 هزار بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر