راه اندازی ماژول NRF

حامد
1.6 هزار نمایش ۴ سال پیش

راه اندازی ماژول GPS

آرش
3 هزار نمایش ۳ سال پیش

راه اندازی ماژول A6/A7

حامد
1.8 هزار نمایش ۲ سال پیش

راه اندازی ماژول HMT-HMR

حامد
1 هزار نمایش ۵ سال پیش
نمایش بیشتر