گوشه شهناز ردیف آوازی

مسیح بصیری
1.2 هزار بازدید ۹ ماه پیش

گوشه ی چوپانی

مسیح بصیری
254 بازدید ۲ ماه پیش

گوشه ی نصیرخانی

مسیح بصیری
107 بازدید ۲ ماه پیش

کلاس آنلاین آواز

همایون
518 بازدید ۹ ماه پیش

موسیقی ایرانی

مسیح بصیری
317 بازدید ۸ ماه پیش

گوشه زابل دستگاه سه گاه

همایون
1.3 هزار بازدید ۹ ماه پیش

آموزش صداسازی

همایون
724 بازدید ۹ ماه پیش

درآمد راست پنجگاه

همایون
505 بازدید ۹ ماه پیش

گوشه ی غم انگیز دشتی

Mehran qasemi
1.5 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

جامه دران بیات ترک

همایون
416 بازدید ۹ ماه پیش

گوشه داد بیات ترک

همایون
479 بازدید ۹ ماه پیش

وطن با صدای همایون دهقان

همایون
2.7 هزار بازدید ۴ سال پیش

استاد حاتم عسگری

علی مشهوری
3.8 هزار بازدید ۲ سال پیش