طراحی انسان-پارت6

film_nub
57 بازدید ۵ روز پیش

طراحی انسان-پارت5

film_nub
30 بازدید ۵ روز پیش

طراحی انسان-پارت7

film_nub
62 بازدید ۵ روز پیش

شب یلدا - خوراکی - نون

آنو
827 بازدید ۱ ماه پیش

طراحی انسان-پارت8

film_nub
80 بازدید ۵ روز پیش

طراحی انسان-پارت4

film_nub
51 بازدید ۵ روز پیش

آموزشی

Rasta Najnan
24 بازدید ۱ ماه پیش

آموزشی

مورسه زینبیه پاریر
36 بازدید ۲ هفته پیش

طراحی انسان-پارت2

film_nub
34 بازدید ۵ روز پیش

طراحی انسان-پارت10

film_nub
61 بازدید ۵ روز پیش

طراحی انسان-پارت9

film_nub
46 بازدید ۵ روز پیش

طراحی انسان-پارت9

film_nub
78 بازدید ۵ روز پیش

طراحی انسان-پارت1

film_nub
50 بازدید ۵ روز پیش

طراحی انسان-پارت11

film_nub
80 بازدید ۵ روز پیش

طراحی انسان-پارت3

film_nub
37 بازدید ۵ روز پیش

god of war

sinema_city
281 بازدید ۱ هفته پیش

مهارتهای تحصیلی (1)

hekmatvideo
34 بازدید ۱ سال پیش

استاد شاگردی

hekmatvideo
16 بازدید ۱ سال پیش

پروژه

hekmatvideo
18 بازدید ۱ سال پیش

روز بدون کادر (7)

hekmatvideo
93 بازدید ۱ سال پیش

13. ظرف شویی در حکمت

hekmatvideo
29 بازدید ۱ سال پیش

1. ظرف شویی در حکمت

hekmatvideo
52 بازدید ۱ سال پیش

نمایشگاه کسب و کار

hekmatvideo
56 بازدید ۱ سال پیش

نمایشگاه کسب و کار

hekmatvideo
42 بازدید ۱ سال پیش

نمایشگاه کسب و کار

hekmatvideo
48 بازدید ۱ سال پیش

نمایشگاه کسب و کار

hekmatvideo
57 بازدید ۱ سال پیش

افزار ویرایش عکس_79

hekmatvideo
58 بازدید ۱ سال پیش

افزار ویرایش عکس_100

hekmatvideo
40 بازدید ۱ سال پیش

گردش علمی_13

hekmatvideo
36 بازدید ۱ سال پیش

افزار ویرایش عکس_50

hekmatvideo
51 بازدید ۱ سال پیش

غرفه نقاشی

hekmatvideo
110 بازدید ۱ سال پیش

غرفه کسب و کار2

hekmatvideo
31 بازدید ۱ سال پیش

آزمایشگاه-

hekmatvideo
35 بازدید ۱ سال پیش

ساخت میز (1)

hekmatvideo
95 بازدید ۱ سال پیش

ساخت سالن جلسات (2)

hekmatvideo
41 بازدید ۱ سال پیش

ظرفشویی (1)

hekmatvideo
37 بازدید ۱ سال پیش

ظرفشویی (1)

hekmatvideo
46 بازدید ۱ سال پیش

مسابقات ضیافت حکمت

hekmatvideo
32 بازدید ۱ سال پیش

4. ظرف شویی در حکمت

hekmatvideo
53 بازدید ۱ سال پیش

گردش علمی_5

hekmatvideo
53 بازدید ۱ سال پیش

حواشی جشن زمستانه (1)

hekmatvideo
105 بازدید ۱ سال پیش

نمایشگاه کسب و کار

hekmatvideo
74 بازدید ۱ سال پیش

نجاری- ترکیب شوند

hekmatvideo
37 بازدید ۱ سال پیش

4. ظرف شویی در حکمت

hekmatvideo
65 بازدید ۱ سال پیش

شیرینی سرا

hekmatvideo
75 بازدید ۱ سال پیش

نقاشی دیواری

hekmatvideo
53 بازدید ۱ سال پیش

طرح درس در غرفه

hekmatvideo
40 بازدید ۱ سال پیش

یادگیری پروژه محور5

hekmatvideo
22 بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر