بتن ریزی سقف وافل زاگرس بنا

Zagrosbana
2.2 هزار بازدید 11 ماه پیش

قالب وافل

Zagrosbana
153 بازدید 1 سال پیش

تست پرتاب قالب وافل

Zagrosbana
144 بازدید 1 سال پیش