زایمان طبیعی فیل

فائزه
5 هزار نمایش ۱ هفته پیش

زایمان طبیعی گربه

رضا
4.5 هزار نمایش ۱ ماه پیش

فواید زایمان طبیعی

DIGIKOT
642 نمایش ۱ ماه پیش

زایمان طبیعی و حضور همسر

niloucenter
16.7 هزار نمایش ۱ ماه پیش

زایمان طبیعی

niloucenter
6.2 هزار نمایش ۳ ماه پیش

زایمان طبیعی

niloucenter
8.5 هزار نمایش ۲ ماه پیش

زایمان طبیعی

niloucenter
16.8 هزار نمایش ۲ ماه پیش

زایمان طبیعی

niloucenter
14.3 هزار نمایش ۳ ماه پیش

زایمان طبیعی

دکتر معصومه بختیاری
18.3 هزار نمایش ۱۰ ماه پیش

زایمان طبیعی

niloucenter
13.3 هزار نمایش ۳ ماه پیش

زایمان طبیعی

niloucenter
6.3 هزار نمایش ۳ ماه پیش

زایمان طبیعی

دکتر شهناز شایان فر
3.9 هزار نمایش ۵ ماه پیش

زایمان طبیعی

niloucenter
58.6 هزار نمایش ۱۱ ماه پیش

زایمان طبیعی

niloucenter
52.4 هزار نمایش ۱۰ ماه پیش

زایمان طبیعی

درمان یار
13.4 هزار نمایش ۱۰ ماه پیش

زایمان طبیعی

نسترن
1.7 هزار نمایش ۶ ماه پیش

زایمان طبیعی

niloucenter
2.6 هزار نمایش ۳ ماه پیش

زایمان طبیعی

ali
2.6 هزار نمایش ۶ ماه پیش

انیمیشن زایمان طبیعی

drneghab
7 هزار نمایش ۴ ماه پیش

ترویج زایمان طبیعی

maryamhospital.ir
26.7 هزار نمایش ۹ ماه پیش

مراحل زایمان طبیعی

سلامت
5.8 هزار نمایش ۵ ماه پیش

زمان زایمان طبیعی

drafsahi
8.7 هزار نمایش ۴ ماه پیش

عمل زایمان طبیعی

Drsanagoo
19.5 هزار نمایش ۴ ماه پیش

انیمیشن زایمان طبیعی

Drsanagoo
4.6 هزار نمایش ۴ ماه پیش

زایمان طبیعی در آب

نفیسه خاتون
3 هزار نمایش ۶ ماه پیش

زایمان طبیعی یا سزارین؟

drsaberi
6 هزار نمایش ۱۱ ماه پیش

چرا زایمان طبیعی بهتر است؟

sima
1.5 هزار نمایش ۹ ماه پیش
نمایش بیشتر