زایمان فیزیولوژیک

نی نی بان
2.1 هزار بازدید ۲ ماه پیش

زایمان فیزیولوژیک

kasrahospital
355 بازدید ۶ ماه پیش

زایمان فیزیولوژیک

مادرشو
10.3 هزار بازدید ۲ سال پیش

زایمان فیزیولوژیک

سجاد مظفری
1.6 هزار بازدید ۱ سال پیش

هفته چهارم بارداری

niloucenter
426 بازدید ۱۱ ماه پیش

زایمان اپیدورال

niloucenter
1.8 هزار بازدید ۸ ماه پیش

زایمان طبیعی

niloucenter
27.7 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

هفته سوم بارداری

niloucenter
575 بازدید ۱۱ ماه پیش

زایمان طبیعی

kasrahospital
2.3 هزار بازدید ۶ ماه پیش

زایمان طبیعی

niloucenter
11.2 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

هفته اول و دوم بارداری

niloucenter
1.1 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

زایمان طبیعی

niloucenter
2.5 هزار بازدید ۸ ماه پیش

زایمان طبیعی

کلینیک ارغوان یار
2.3 هزار بازدید ۸ ماه پیش

دوران بارداری (هفته پنجم )

niloucenter
1.2 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

زایمان طبیعی

niloucenter
7.3 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

زایمان طبیعی

niloucenter
4.1 هزار بازدید ۸ ماه پیش

زایمان طبیعی

niloucenter
61.1 هزار بازدید ۱ سال پیش