زلزله تبریز

حامیان جعفر مدبر
1.4 هزار بازدید ۷ سال پیش

شدت زلزله تبریز

Minimoy
6.7 هزار بازدید ۶ سال پیش

فیلم زلزله تبریز

ویدیو رسانه
1.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

زلزله در تبریز

ویدیو رسانه
2.8 هزار بازدید ۳ سال پیش

زلزله در تبریز

آرین اول
1.8 هزار بازدید ۴ سال پیش

زلزله در تبریز

محمد
1.7 هزار بازدید ۶ سال پیش

فیلم زلزله در تبریز

نفیسه خاتون
4 هزار بازدید ۲ سال پیش

زلزله ۹۶ در تبریز

لامپ صد
1.2 هزار بازدید ۲ سال پیش

لحظه وقوع زلزله در تبریز

ایمان
16.1 هزار بازدید ۷ سال پیش

زلزله 6.2 ریشتری تبریز

****(سلمان313)****
19.4 هزار بازدید ۷ سال پیش

زلزله 6.2 ریشتری تبریز

رصد مراغه
3.4 هزار بازدید ۷ سال پیش

لرزش تبریز با زلزله 21 مرداد

AHAD
9.8 هزار بازدید ۷ سال پیش

زلزله 6,2 ریشتری در تبریز

رنگو
3.5 هزار بازدید ۷ سال پیش

پیشگیری از سرطان

Ganoderma_original
25 بازدید ۳ هفته پیش