کلیپ غمگین

talkhtarin.roya
2.8 هزار بازدید 1 ماه پیش

اهنگ غمگین

talkhtarin.roya
24 بازدید 2 هفته پیش

اهنگ غمگین

talkhtarin.roya
1.3 هزار بازدید 1 هفته پیش

قسمت

talkhtarin.roya
56 بازدید 3 هفته پیش

دلتنگی

talkhtarin.roya
167 بازدید 2 روز پیش

اهنگ غمگین

talkhtarin.roya
2.2 هزار بازدید 6 ماه پیش

اهنگ غمگین . آوات

talkhtarin.roya
2.9 هزار بازدید 6 ماه پیش

غمگین

talkhtarin.roya
449 بازدید 3 ماه پیش

غمگین

talkhtarin.roya
705 بازدید 3 ماه پیش

غمگین

talkhtarin.roya
666 بازدید 3 ماه پیش

اهنگ غمگین

talkhtarin.roya
2.4 هزار بازدید 6 ماه پیش

اهنگ غمگین . دکتر انوشه

talkhtarin.roya
3.3 هزار بازدید 4 ماه پیش

غمگین

talkhtarin.roya
760 بازدید 3 ماه پیش

غمگین

talkhtarin.roya
128 بازدید 2 ماه پیش

اهنگ غمگین

talkhtarin.roya
1.1 هزار بازدید 6 ماه پیش

اهنگ in the end

talkhtarin.roya
88 بازدید 4 ماه پیش

اهنگ غمگین

talkhtarin.roya
1.6 هزار بازدید 6 ماه پیش

ولنتاین

talkhtarin.roya
1.7 هزار بازدید 8 ماه پیش

اهنگ غمگین . این دلم مرده

talkhtarin.roya
7.2 هزار بازدید 8 ماه پیش

اهنگ غمگین

talkhtarin.roya
3.6 هزار بازدید 5 ماه پیش

غمگین

talkhtarin.roya
408 بازدید 3 ماه پیش

طبیعت

talkhtarin.roya
52 بازدید 4 ماه پیش

کلیپ غمگین

talkhtarin.roya
93 بازدید 2 ماه پیش

دکلمه

talkhtarin.roya
189 بازدید 5 ماه پیش
نمایش بیشتر