سورنا ستاری

Mehdibeig2
396 بازدید 2 سال پیش

نخبگان

سورنا ستاری
362 بازدید 3 سال پیش

مستند ایران زمین

سورنا ستاری
7.8 هزار بازدید 4 سال پیش

فیبر چیست؟

سورنا ستاری
964 بازدید 3 سال پیش

کاتالیست

سورنا ستاری
309 بازدید 3 سال پیش

سورنا مینی

سورنا ستاری
3.1 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر