سونوگرافی جنین پسر

مام MOM
32 هزار بازدید 1 سال پیش

سونوگرافی واژینال

مام MOM
19.8 هزار بازدید 2 سال پیش

سونوگرافی لگن زنان

سونوسایت
14.5 هزار بازدید 4 سال پیش

سونوگرافی کیسه صفرا

سونوسایت
8 هزار بازدید 4 سال پیش

صدای قلب جنین

سونوگرافی پارمیس
31.3 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر