آموزش اندازه گیری در خیاطی

همیارمد
1.4 هزار بازدید ۱ هفته پیش

چرخ خیاطی - ماسوره

همیارمد
895 بازدید ۱ ماه پیش

اندازه گیری کارور

همیارمد
258 بازدید ۱ ماه پیش

هلال حلقه آستین

همیارمد
464 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش دوخت نوار اریب

همیارمد
2.5 هزار بازدید ۱ ماه پیش

آموزش نحوه خرد دادن آستین

همیارمد
2.8 هزار بازدید ۴ ماه پیش

آموزش دوخت یقه مردانه

همیارمد
5 هزار بازدید ۴ ماه پیش

آموزش دوخت نیش

همیارمد
2.8 هزار بازدید ۸ ماه پیش

آموزش دوخت فارسی بر

همیارمد
1.8 هزار بازدید ۸ ماه پیش

کت یقه انگلیسی

همیارمد
1.2 هزار بازدید ۲ ماه پیش

آموزش دوخت پنس

همیارمد
2.8 هزار بازدید ۶ ماه پیش

آموزش دوخت زیپ مخفی

همیارمد
4 هزار بازدید ۸ ماه پیش

آموزش دوخت پاگون

همیارمد
2.8 هزار بازدید ۴ ماه پیش

آموزش نحوه دوخت زیپ شلوار

همیارمد
4.1 هزار بازدید ۴ ماه پیش