چون هدف داشتم، سال خوبی بود!

b_titr
87.8 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

نوشتن همیشه خوشحالم می کنه

b_titr
101.4 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

سال 98 سال بسیار خوبی خواهد بود!

b_titr
67 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

اسنپ تریپ در مسیری رو به رشد

b_titr
84.3 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

سال 97 زود گذشت!

b_titr
78 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

مدرک تحصیلی اصلا برام مهم نیست

b_titr
30.1 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

سال 98 هم ما با امید زنده ایم

b_titr
71.5 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

خلا بازار را متوجه شدیم

b_titr
59.6 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

سال 97 نارنجی بود

b_titr
57.7 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

امسال، هزار سال پیر شدم!

b_titr
87.9 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

توجه به استارتاپ ها بیشتر شد!

b_titr
30.6 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

از 1400 می ترسم!!!

b_titr
63.4 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

با عموپورنگ شروع کردم

b_titr
26.1 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

سال 97 سخت بود ولی زود گذشت

b_titr
67.5 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

دوست دارم با آدم حریص کار کنم

b_titr
90 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

سال ۲۰۲۰ باید بی نظیر باشه

b_titr
51.9 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

دوست داشتم خلبان بشم

b_titr
81.8 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

دانشگاهمو ول کردم

b_titr
66.5 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

تیزر یلدا 98

هفته نامه شنبه
1.2 هزار بازدید ۳ ماه پیش

برای سال بعد هیجان دارم

b_titr
51.4 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

تحریم ها به ما کمک کرد

b_titr
68 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

من مطمئنم تغییر در راهه

b_titr
41.4 هزار بازدید ۱ سال پیش

زیرآب همدیگرو نزنیم

b_titr
44.8 هزار بازدید ۱ سال پیش

بهترین همسفرم همسرمه

b_titr
13.5 هزار بازدید ۱ سال پیش

دوست دارم الان جزیره لارک باشم

b_titr
28.7 هزار بازدید ۱ سال پیش

محتوا پادشاه است

b_titr
25.4 هزار بازدید ۱ سال پیش

الان دوست داشتم چابهار بودم

b_titr
27.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

دوست دارم اروپا رو بگردم

b_titr
19.7 هزار بازدید ۱ سال پیش

دور دنیا در هشتاد روز

b_titr
15 هزار بازدید ۱ سال پیش

عاشق سفرم و سه قاره رو رفتم

b_titr
15.8 هزار بازدید ۱ سال پیش

دغدغه استارتاپی

b_titr
39.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

حال خوب رو انتخاب باید کرد

b_titr
55.7 هزار بازدید ۱ سال پیش

بهترین سفرم به کره جنوبی بوده

b_titr
14.4 هزار بازدید ۱ سال پیش

سفر با قطار رو دوست دارم

b_titr
17.6 هزار بازدید ۱ سال پیش

گذشتن زمان به بهترین شکل ممکن

b_titr
25.4 هزار بازدید ۱ سال پیش

من معتاد سفرم

b_titr
27.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

حالم عالیه. عالی که بهتر نمیشه!

b_titr
79.2 هزار بازدید ۱ سال پیش