دستواره

فیلمک
445 بازدید 4 سال پیش

بخش چهارم آموزش Battle Rope

مربی من
32.1 هزار بازدید 3 سال پیش

ویدیوهای مربی من

مربی من
2.8 هزار بازدید 3 سال پیش

بخش دوم آموزش Battle Rope

مربی من
30.5 هزار بازدید 3 سال پیش

برخی نکات کلیدی در اسکوات

مربی من
25.1 هزار بازدید 4 سال پیش

متد پلکان تنفس یا Breathing Ladder

مربی من
13.5 هزار بازدید 3 سال پیش

متد تمرینی تاباتا

مربی من
50.7 هزار بازدید 3 سال پیش

سیستم تمرینی دراپ ست

مربی من
12.3 هزار بازدید 4 سال پیش

آموزش حرکت وکیوم شکم

مربی من
34.1 هزار بازدید 2 سال پیش

سوپرست موثر برای جلو بازو

مربی من
28.9 هزار بازدید 3 سال پیش

اسموتی ریکاوری

مربی من
11.7 هزار بازدید 3 سال پیش

طرز تهیه پنکیک آلبومین

مربی من
13.9 هزار بازدید 4 سال پیش

آموزش حرکت Man Maker

مربی من
16.4 هزار بازدید 4 سال پیش

آموزش حرکت طناب پیچ

مربی من
13.4 هزار بازدید 3 سال پیش

سیستم تمرینی کلاستر ست

مربی من
38 هزار بازدید 3 سال پیش

آموزش حرکت نشر تی

مربی من
24.4 هزار بازدید 3 سال پیش

اشتباه رایج در حرکت فلای

مربی من
84.1 هزار بازدید 3 سال پیش

راهکارهای عدم تقارن

مربی من
24.1 هزار بازدید 3 سال پیش

سیستم تمرین هرمی

مربی من
26.3 هزار بازدید 3 سال پیش

حمل وزنه در حرکت

مربی من
19.9 هزار بازدید 3 سال پیش

بخش سوم آموزش Battle Rope

مربی من
26.9 هزار بازدید 3 سال پیش

بخش اول آموزش Battle Rope

مربی من
18.7 هزار بازدید 3 سال پیش

زمان اجرای هر تکرار - TUT

مربی من
20.1 هزار بازدید 3 سال پیش

آموزش حرکت Ab Rollout

مربی من
27.4 هزار بازدید 3 سال پیش

فیس بوک

حجاب پورتال
978 بازدید 6 سال پیش

طنز شیرین چای قسمت اول

آموزش پلاس
6.4 هزار بازدید 1 سال پیش

طنز شیرین چای قسمت دوم

آموزش پلاس
7.1 هزار بازدید 1 سال پیش