اموزش ساخت قاشق چنگال و چاقو

DARIA
1.1 هزار نمایش ۱ سال پیش

روش تولید قاشق و چنگال

سجادشیخی
2.7 هزار نمایش ۳ سال پیش