فرامرز پایور

آرت ویچ
30 بازدید 5 ماه پیش

فرامرز پایور

صادق مرادی
14.6 هزار بازدید 6 سال پیش

استاد فرامرز پایور

ساز و آواز
9.5 هزار بازدید 5 سال پیش

زادروز فرامرز پایور

خاطرنشان
2.4 هزار بازدید 2 سال پیش

استاد فرامرز پایور

آرمین
7.1 هزار بازدید 8 سال پیش

استاد فرامرز پایور

بهنام
7.7 هزار بازدید 6 سال پیش

استاد فرامرز پایور

ساز و آواز
5.4 هزار بازدید 4 سال پیش

استاد فرامرز پایور

آرمین
3.2 هزار بازدید 8 سال پیش

استاد فرامرز پایور (شور)

علیرضا
1.6 هزار بازدید 6 سال پیش

استاد فرامرز پایور (پوپک)

علیرضا
2.9 هزار بازدید 6 سال پیش

سنتور نوازی فرامرز پایور

مهرشاد
31.4 هزار بازدید 5 سال پیش

صدا و سنتور فرامرز پایور

اسحاق
8.5 هزار بازدید 7 سال پیش
نمایش بیشتر