شهرام ناظری - فرید الهامی

علی
1.9 هزار نمایش ۱ سال پیش

هزاره تنبور

faridelhami
380 نمایش ۲ ماه پیش

طرز مجنون

faridelhami
128 نمایش ۲ ماه پیش

آلبوم هزاره تنبور

faridelhami
408 نمایش ۲ ماه پیش

هزاره تنبور

علی دشتی
1.7 هزار نمایش ۱۱ ماه پیش

پادشاهی ضحاک

faridelhami
189 نمایش ۲ ماه پیش

شاهنامەخوانی

علی دشتی
220 نمایش ۱۱ ماه پیش

چه دانستم

faridelhami
554 نمایش ۶ ماه پیش

آی عشق در راه است ....

علی
805 نمایش ۱ سال پیش

آی عشق در راه است ....

علی
887 نمایش ۱ سال پیش