فقر مطلق

علی
236 بازدید ۲ سال پیش

فقر مطلق

علی
699 بازدید ۲ سال پیش

فقر مطلق در آفریقا

افسر جوان
3.2 هزار بازدید ۵ سال پیش

ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر مطلق

ویدیو3
1 هزار بازدید ۲ سال پیش