filmcheshmhayat

فیلم چشمهایت

3 ویدیو

موضوع فیلم: درام عاشقانه این اثر سینمایی روایت گر داستان زندگی زوجی است که همسر مرد بیمار شده و حضور پرستاری برای مراقبت از وی، مشکلاتی برای زندگی مشترک این زوج ایجاد می کند.

فیلم چشمهایت

AlmaFilm
285 بازدید ۸ ماه پیش

فیلم چشمهایت

فیلم چشمهایت
170 بازدید ۸ ماه پیش

محسن ثباتیان

ماهک ثباتیان
27 بازدید ۲ ماه پیش