قیف زن کیک

کیهان ماشین
17 بازدید ۳ روز پیش

قیف زن اتوماتیک

قنادباشی
72 بازدید ۳ ماه پیش

قیف زن

کیهان ماشین
3.3 هزار بازدید ۵ سال پیش

قیف زن قنادباشی۱

قنادباشی
1.4 هزار بازدید ۲ سال پیش

قیف زن شیرینی

کیهان ماشین
1.5 هزار بازدید ۲ سال پیش

دستگاه قیف زن

بارمان
3.2 هزار بازدید ۴ سال پیش

قیف زن اتوماتیک

کیهان ماشین
2 هزار بازدید ۱ سال پیش

قیف زن شیرینی لطیفه

کیهان ماشین
1.2 هزار بازدید ۱ سال پیش

بابا برو قیف نیا

طبخ شمیم
136 بازدید ۹ ماه پیش

دستگاه های قنادی

کیهان ماشین
1.3 هزار بازدید ۲ سال پیش

دستگاه قنادی

کیهان ماشین
832 بازدید ۲ سال پیش

دستگاه رولت کش

بارمان
1.2 هزار بازدید ۴ سال پیش