باران نیکراه با لهجه جنوبی ۲

mba_asad
1.3 هزار بازدید 2 ماه پیش

لهجه خوبو شیرازی

shirazibogo
929 بازدید 2 ماه پیش

ترامپ(لهجه اصفهانی)

110m
639 بازدید 1 ماه پیش
نمایش بیشتر