خط تولید لوله چدن داکتیل

علی
1.5 هزار بازدید ۳ سال پیش

ریخته گری چدن نشکن

متالورژی
3.3 هزار بازدید ۶ سال پیش

نصب لوله های چدن

هنیکو
762 بازدید ۱ سال پیش

ریخته گری چدن نشکن در آب

متالورژی
4.3 هزار بازدید ۶ سال پیش

لوله برقی خم سرد نشکن

بهین تامین
1.2 هزار بازدید ۲ سال پیش