لیدرشیپ 24 فروردین

پرشین وی
2.3 هزار بازدید ۱ سال پیش

عناصر رهبری چیست

mrabc.org
40 بازدید ۱ ماه پیش

#سعیدمقدم8

محمد انصاری
23 بازدید ۴ ماه پیش

TRUST

تیم راهبران آینده
127 بازدید ۵ ماه پیش

What it takes to be a great leader

آموزش 1
163 بازدید ۳ سال پیش

What is Critical Thinking

آموزش 1
147 بازدید ۳ سال پیش

Performance Reviews

آموزش 1
90 بازدید ۳ سال پیش

Product Lifecycle Management PLM

آموزش 1
74 بازدید ۳ سال پیش

Product Lifecycle Management (PLM)

آموزش 1
107 بازدید ۳ سال پیش

PESTEL : Legal Factors

آموزش 1
138 بازدید ۳ سال پیش

PESTEL: What is Business Environment

آموزش 1
169 بازدید ۳ سال پیش

Individual Decision

آموزش 1
158 بازدید ۳ سال پیش

Importance of Feasibility Studies

آموزش 1
2.4 هزار بازدید ۳ سال پیش

Ten Best Practice HR Tips - HR

آموزش 1
50 بازدید ۳ سال پیش

اهمیت لیدر شیپ

1networker.ir
1.6 هزار بازدید ۴ سال پیش

Groupthink Definition

آموزش 1
175 بازدید ۳ سال پیش

The Intuitive Decision Making Model

آموزش 1
102 بازدید ۳ سال پیش

Measuring Performance

آموزش 1
33 بازدید ۳ سال پیش

Business Ethics

آموزش 1
179 بازدید ۳ سال پیش

Cost-Benefit Analysis

آموزش 1
194 بازدید ۳ سال پیش

What is the Communication Process

آموزش 1
170 بازدید ۳ سال پیش

Statistical Analysis

آموزش 1
142 بازدید ۳ سال پیش

What Is a Decision Tree

آموزش 1
264 بازدید ۳ سال پیش

جلسه راهبری بخشی از Aceteam بزرگ

shayanirv
1.3 هزار بازدید ۲ سال پیش
نمایش بیشتر