دکتر سید مازیار میر

آنیتا
650 بازدید ۴ سال پیش

ترسیم بوم انتخاباتی

بنیاد میر
11.3 هزار بازدید ۱ ماه پیش

رئیس جمهور شدن در 94 سالگی!!!!

بنیاد میر
35.9 هزار بازدید ۳ هفته پیش

نکته مهم در مورد مذاکره

بنیاد میر
9.1 هزار بازدید ۴ ماه پیش
نمایش بیشتر