text_mining.ir

متن‌کاوی فارسی‌یار

1 ویدیو

این کانال رسمی سامانه متن کاوی فارس‌یار به آدرس https://text-mining.ir است. در این کانال ویدئوهای آموزشی مربوط به متن کاوی قرار داده می‌شود.

نمایش بیشتر