محمدجواد ظریف

روز پلاس
180 بازدید 1 سال پیش

سوتی محمدجواد ظریف

خبر داغ
31.6 هزار بازدید 4 سال پیش

نشست خبری محمدجواد ظریف

خبر داغ
28.7 هزار بازدید 5 سال پیش

مذاکره به سبک محمدجواد ظریف

آگاه
8.9 هزار بازدید 6 سال پیش

Javad Zarif's Norouz Message

محمدجواد ظریف
1.5 هزار بازدید 4 ماه پیش
نمایش بیشتر