بزن بریم ارگ قورتان

گوشه به گوشه
1 هزار بازدید ۳ هفته پیش

سفر به ایل گلی تبریز

گوشه به گوشه
7.4 هزار بازدید ۵ ماه پیش

با کوله رفتم پیش شهدا

گوشه به گوشه
2.1 هزار بازدید ۳ ماه پیش

بزن بریم کول خرسون

گوشه به گوشه
2.2 هزار بازدید ۴ ماه پیش

یک روز از همین روزها

مرتضی کمساری
3.7 هزار بازدید ۵ سال پیش

اردوی فصل رویش

مرتضی کمساری
1.4 هزار بازدید ۶ سال پیش

peace(صلح)

مرتضی کمساری
1.3 هزار بازدید ۴ سال پیش

ده هزار سیگار

مرتضی کمساری
2 هزار بازدید ۱ سال پیش