تدریس مساحت ذوزنقه

sara.kari
6.3 هزار بازدید 4 ماه پیش

مساحت لوزی و ذوزنقه

MEHROANDISHEH
3.7 هزار بازدید 5 ماه پیش

آموزش مساحت لوزی و ذوزنقه

gp.mehrayin
3.1 هزار بازدید 5 ماه پیش

مساحت لوزی و ذوزنقه

amirbabaei1360
1.3 هزار بازدید 4 ماه پیش

آموزش مساحت لوزی

KolahdouzMajd
2.4 هزار بازدید 5 ماه پیش

مساحت هرم(ریاضی ششم)-مقدم

Moghaddam_Math
2.5 هزار بازدید 5 ماه پیش

محاسبه مساحت

girps
1.6 هزار بازدید 10 ماه پیش

مساحت دایره پایه ی ششم

zohrehjafari1988
1.7 هزار بازدید 5 ماه پیش

محاسبه محیط و مساحت ربع دایره

TFTKids
3.6 هزار بازدید 5 ماه پیش

مساحت دایره - ریاضی پایه ششم

mhd_azadi
1.3 هزار بازدید 5 ماه پیش
نمایش بیشتر