مقام رست

سعید
744 نمایش ۸ ماه پیش

آموزش مقام رست

عیسی زارع
1.3 هزار نمایش ۷ ماه پیش

قاری نوجوان ( مقام رست )

Awaking
1.4 هزار نمایش ۴ ماه پیش

مقام رست

شبکه ی لیان
1.4 هزار نمایش ۵ سال پیش

آموزش مقام رست

علی حبّ نقی
1.1 هزار نمایش ۱ سال پیش

محمود شحات مقام رست

امیر الحزن
1.6 هزار نمایش ۶ سال پیش

رضا لطفی مقام رست

رضا
341 نمایش ۵ سال پیش

مقام های منتخب رست

آوای قرآن
1.5 هزار نمایش ۴ سال پیش
نمایش بیشتر