این چه وضع مملکت است؟

Telegraph_ir
8.6 هزار بازدید 3 ماه پیش

شوی ترکیه ای (بیزیم مملکت)

AKBAR
6.5 هزار بازدید 3 سال پیش

آخوند ها ی مملکت

اکبر ملاحسن
5.5 هزار بازدید 5 سال پیش

احمد کایا-مملکت حاسرتی

hasan
1.1 هزار بازدید 4 ماه پیش

مملکت بی صاحب شاخ و دم نداره

شهرام
17.9 هزار بازدید 5 سال پیش

مملکت بی صاحب

شهرام
9 هزار بازدید 5 سال پیش

مردباش تو مملکت خودت بمیر

فرود
1.9 هزار بازدید 3 سال پیش

مملکت بیمار

علی
1.9 هزار بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر