موتور القایی

عبدالمجید
578 نمایش ۵ سال پیش

موتور القایی

ایماس
342 نمایش ۳ سال پیش

موتور القایی

کیان ولتاژ
573 نمایش ۲ سال پیش

نحوه کار موتور القایی

آلینداس
5.1 هزار نمایش ۲ سال پیش

موتور القایی تک فاز

AFP ELEVATOR
1.2 هزار نمایش ۲ سال پیش

موتور القایی سه فاز

مثلث زرد
4 هزار نمایش ۱ سال پیش

موتور القایی و نحوه کار

امید
1.1 هزار نمایش ۱ سال پیش

طرز کار موتور القایی تک فاز

لیان
3.1 هزار نمایش ۳ سال پیش

طرز کار موتور القایی سه فاز

لیان
3.6 هزار نمایش ۳ سال پیش
نمایش بیشتر