جلسه 28آموزش مقدماتی تکنیکال

بورس
1.6 هزار بازدید ۵ ماه پیش

وبینار41-مهندسی چارت

بورس
2.2 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

وبینار معارفه آموزش cbwave

بورس
1.5 هزار بازدید ۶ ماه پیش

امواج الیوت4

بورس
954 بازدید ۱ سال پیش

امواج بازیگر

بورس
780 بازدید ۱ سال پیش

امواج الیوت1

بورس
974 بازدید ۱ سال پیش