موسقی سنتی

5556660
3.6 هزار بازدید ۱ سال پیش

موسقی سنتی

5556660
1.4 هزار بازدید ۱ سال پیش

موسقی سنتی از اجم

علی021
3.9 هزار بازدید ۵ سال پیش

اشق محبوب خلیلی عروسی

شهر ثمرین
1 هزار بازدید ۱ ماه پیش

ترانه غمگین ترکی

شهر ثمرین
5.6 هزار بازدید ۱ ماه پیش

گلیپ غمگین ترکی

شهر ثمرین
2.4 هزار بازدید ۳ هفته پیش

سنی دیلر عصر جدید

شهر ثمرین
1.6 هزار بازدید ۱ ماه پیش

پارسا خایف در عصر جدید

شهر ثمرین
1.8 هزار بازدید ۱ هفته پیش

عاشق آذربایجان

شهر ثمرین
541 بازدید ۱ ماه پیش

علی پر مهر

شهر ثمرین
335 بازدید ۱ ماه پیش

ترانه شاد باکی

شهر ثمرین
1 هزار بازدید ۱ ماه پیش

کونول خاسایوا

شهر ثمرین
806 بازدید ۱ ماه پیش

مهیار عباس زاده

مهیار
64 بازدید ۱ هفته پیش

ابراهیم تاتلیس

شهر ثمرین
3.9 هزار بازدید ۱ هفته پیش

ترانه غمگین اذری

شهر ثمرین
1.9 هزار بازدید ۴ روز پیش

ترانه ترکی گوزل

شهر ثمرین
2.3 هزار بازدید ۲ ماه پیش

ترانه بارانی

شهر ثمرین
334 بازدید ۳ ماه پیش

حیدر بابا

شهر ثمرین
690 بازدید ۷ ماه پیش

داغدار ترانه سی

شهر ثمرین
520 بازدید ۵ ماه پیش

تبریز اوشقلالی ترانه

شهر ثمرین
2.2 هزار بازدید ۷ ماه پیش

اپاردی سیر سارینی

شهر ثمرین
608 بازدید ۱۱ ماه پیش

ترانه لیلی

شهر ثمرین
291 بازدید ۵ ماه پیش

اردبیل گردشگری

شهر ثمرین
65 بازدید ۲ ماه پیش

عشاعردشت مغان

شهر ثمرین
533 بازدید ۸ ماه پیش

ترانه قدیمی باکو

شهر ثمرین
2.9 هزار بازدید ۷ ماه پیش

موغام شاد باکو

شهر ثمرین
3.3 هزار بازدید ۷ ماه پیش

کونول خاسیوا گوزل ایفا

شهر ثمرین
3.1 هزار بازدید ۲ ماه پیش

اشق زلفیه

شهر ثمرین
3.2 هزار بازدید ۱۱ ماه پیش

ترانه شاد اذری

شهر ثمرین
7 هزار بازدید ۶ ماه پیش

ترانه باکوی شاد

شهر ثمرین
1.2 هزار بازدید ۳ ماه پیش

قدیر رستم اف سونا بلبل

شهر ثمرین
1.1 هزار بازدید ۸ ماه پیش

اهنگ شاد اذری

شهر ثمرین
3.6 هزار بازدید ۷ ماه پیش

ترانه ترکیه

شهر ثمرین
561 بازدید ۳ ماه پیش

سنی دییلر میاندوآب

شهر ثمرین
2.9 هزار بازدید ۸ ماه پیش

گوزل موغام قدیمی

شهر ثمرین
3.5 هزار بازدید ۸ ماه پیش

اهنگ شاد اذری

شهر ثمرین
3.1 هزار بازدید ۸ ماه پیش

ترانه شاد باکو

شهر ثمرین
2.9 هزار بازدید ۸ ماه پیش

ترانه باکو قدیمی

شهر ثمرین
5.9 هزار بازدید ۲ ماه پیش

علی پر مهر

شهر ثمرین
585 بازدید ۷ ماه پیش

ترانه شاد ادزی ساری گونک

شهر ثمرین
1.1 هزار بازدید ۸ ماه پیش

چوپان ترانه سی

شهر ثمرین
1 هزار بازدید ۷ ماه پیش

ترانه گوزل اذری شاد

شهر ثمرین
4.6 هزار بازدید ۵ ماه پیش

اتا انا موغامی

شهر ثمرین
4 هزار بازدید ۷ ماه پیش

اشیق علی

شهر ثمرین
719 بازدید ۳ ماه پیش

ترانه شاد اذری

شهر ثمرین
3.5 هزار بازدید ۸ ماه پیش

ترانه شاد قدیمی ترکی

شهر ثمرین
20.4 هزار بازدید ۷ ماه پیش

ای ننه یارم گیله ترانه

شهر ثمرین
2.9 هزار بازدید ۶ ماه پیش

ترانه قدیمی ترکی ناب

شهر ثمرین
12.2 هزار بازدید ۸ ماه پیش

ترانه داغلارترکی

شهر ثمرین
1.3 هزار بازدید ۷ ماه پیش

ترانه دغالار

شهر ثمرین
323 بازدید ۸ ماه پیش

محرم عمئ

شهر ثمرین
387 بازدید ۱۱ ماه پیش

اشیقاهلیمان

شهر ثمرین
156 بازدید ۷ ماه پیش

پرستار ای پرستار

شهر ثمرین
1.2 هزار بازدید ۷ ماه پیش

متانت اسکندلی شاد اذری

شهر ثمرین
1.8 هزار بازدید ۳ ماه پیش

خوانده جوان اذری

شهر ثمرین
255 بازدید ۳ ماه پیش

ترانه شاد باکوی

شهر ثمرین
1.1 هزار بازدید ۳ ماه پیش

بال اوغلان اشرف موغام

شهر ثمرین
6.3 هزار بازدید ۸ ماه پیش

اشیق قنبر

شهر ثمرین
1.7 هزار بازدید ۵ ماه پیش
نمایش بیشتر