دریچه میترال قلب

dr.ganoderma_iran
327 بازدید ۸ ماه پیش

تنگی دریچه میترال

عصر ایران
2.9هزار بازدید ۴ سال پیش

بیماری های دریچۀ میترال

VirtualDr
2.2هزار بازدید ۳ سال پیش

درمان تنگی دریچه میترال قلب

علی
5.1هزار بازدید ۵ سال پیش