نحر کردن شتر در پاکستان

ستاره دار
1.1 هزار بازدید ۱ هفته پیش

نحر کردن شتر

ستاره دار
5.2 هزار بازدید ۱ هفته پیش

نحر کردن شتر

ستاره دار
2.6 هزار بازدید ۱ هفته پیش

نحر کردن شتر

ستاره دار
262 بازدید ۱ هفته پیش

نحر کردن شتر

ستاره دار
606 بازدید ۱ هفته پیش

نحر کردن شتر

ستاره دار
520 بازدید ۱ هفته پیش

نحر کردن شتر (روش اشتباه)

ستاره دار
5 هزار بازدید ۱ هفته پیش

نحر کردن شتر

ستاره دار
12.9 هزار بازدید ۳ هفته پیش

نحر کردن شتر

ستاره دار
844 بازدید ۳ هفته پیش

نحر کردن شتر

ستاره دار
156 بازدید ۳ هفته پیش

نحر کردن شتر

ستاره دار
594 بازدید ۳ هفته پیش

نحر کردن شتر

ستاره دار
3.1 هزار بازدید ۳ هفته پیش

نحر کردن شتر

ستاره دار
434 بازدید ۳ هفته پیش

نحر کردن شتر

ستاره دار
203 بازدید ۳ هفته پیش

نحر کردن شتر

ستاره دار
2.8 هزار بازدید ۳ هفته پیش

نحر کردن شتر

ستاره دار
2.5 هزار بازدید ۳ هفته پیش

نحر کردن شتر قم

ستاره دار
2.5 هزار بازدید ۳ هفته پیش

نحر کردن شتر 2019

ستاره دار
5.4 هزار بازدید ۱ ماه پیش

نحر کردن شتر

ستاره دار
155 بازدید ۱ ماه پیش

نحر کردن شتر

ستاره دار
178 بازدید ۱ ماه پیش

نحر کردن شتر 2019

ستاره دار
12 هزار بازدید ۱ ماه پیش

نحر شتر

ستاره دار
1.6 هزار بازدید ۱ ماه پیش

نحر کردن شتر

ستاره دار
1.6 هزار بازدید ۱ ماه پیش

نحر کردن شتر

ستاره دار
1.5 هزار بازدید ۲ ماه پیش

شاهد من نحر الطفل زكريا الجابر

عشق313
1.1 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

نحر شتر

shahram6228
3 هزار بازدید ۱ سال پیش

نحر شرعی شتر

Hamid KHan
39.2 هزار بازدید ۵ سال پیش

نحر شرعی شتر در کشتارگاه

Hamid KHan
101 هزار بازدید ۶ سال پیش

نحر تفکر برانگیز وغلط درملاعام

ali
1.7 هزار بازدید ۲ سال پیش

نحر کردن شتر بصورت شرعی

صادق تی وی
30 هزار بازدید ۶ سال پیش

ذبح یا نحر شرعی شتر در خیابان

Hamid KHan
38.1 هزار بازدید ۴ سال پیش

ذبح کردن شتر

ستاره دار
3 هزار بازدید ۶ روز پیش

ذبح کردن شتر

ستاره دار
4.4 هزار بازدید ۱ ماه پیش

قربانی کردن شتر

ستاره دار
2.4 هزار بازدید ۱ هفته پیش

ذبح کردن شتر

ستاره دار
3.7 هزار بازدید ۶ روز پیش

ذبح شتر در محرم

ستاره دار
3.6 هزار بازدید ۱ ماه پیش