نظریه بازیها

MATLAB20.ir
7 بازدید 1 هفته پیش

نظریه 2

مجید فرهمندپور
2 بازدید 1 هفته پیش

نظریه 1

مجید فرهمندپور
2 بازدید 1 هفته پیش

نظریه ریسمان ها

RAELscience
12 بازدید 3 هفته پیش

سیر تکامل کراش

MB gamer
21 بازدید 3 هفته پیش

نقد نظریه داروین

▣مصطفی
15 بازدید 2 هفته پیش

نظریه لوری و برونستد

iarana.ir
8 بازدید 2 هفته پیش

رد نظریه داروین

abdimilad
8 بازدید 2 هفته پیش

روند رو به تکامل روزبه

Sstv
24 بازدید 3 هفته پیش
نمایش بیشتر