نظریه ریسمان

Arash
887 بازدید ۱۰ ماه پیش

نظریه ی ریسمان

majid abbasi
693 بازدید ۶ ماه پیش

نظریه ریسمان - جیمز گیتس

VFU
1.1 هزار بازدید ۵ سال پیش

نظریه ی ریسمان پارت 1

کیاوش
1.7 هزار بازدید ۶ سال پیش

نظریه ی ریسمان پارت 2

کیاوش
1.2 هزار بازدید ۶ سال پیش

مورگان فریمن

morteza1214
288 بازدید ۶ ماه پیش

StringTheory3-K.Hajian

admin
106 بازدید ۱ سال پیش

StringTheory3-W.Merbis

admin
63 بازدید ۱ سال پیش

StringTheory3-D.Grumiller

admin
112 بازدید ۱ سال پیش

Stringtheory3-N.Petri

admin
59 بازدید ۱ سال پیش

StringTheory3-D.VanDenBleeken

admin
79 بازدید ۱ سال پیش

Stringtheory3-B. Tekin

admin
119 بازدید ۱ سال پیش

Stringtheory3-M.R. Mohammadi Mozaffar

admin
216 بازدید ۱ سال پیش

StringTheory3-A.Faraji

admin
124 بازدید ۱ سال پیش

Stringtheory3-M.Mirbabayi

admin
194 بازدید ۱ سال پیش

StringTheory3-V.Hosseinzadeh

admin
195 بازدید ۱ سال پیش

Stringtheory3-S. Vaidya

admin
134 بازدید ۱ سال پیش

StringTheory3-G.Shiu

admin
56 بازدید ۱ سال پیش

StringTheory3-B.Soueres

admin
50 بازدید ۱ سال پیش

Stringtheory3-M.Geiller

admin
98 بازدید ۱ سال پیش

StringTheory3-I.Gahramanov

admin
205 بازدید ۱ سال پیش

Stringtheory3-H.Soltanpanahi

admin
103 بازدید ۱ سال پیش

Stringtheory3-O.Lechtenfeld

admin
222 بازدید ۱ سال پیش

دانش صحیح جهان های موازی

گمانه
3.1 هزار بازدید ۵ سال پیش

StringTheory3-A.Tomasiello

admin
135 بازدید ۱ سال پیش

ُُStringTheory3-P. Diaz Benito

admin
193 بازدید ۱ سال پیش

Stringtheory3-F.Dundar

admin
137 بازدید ۱ سال پیش

StringTheory3-H.Gonzalez

admin
46 بازدید ۱ سال پیش

StringTheory3-E.Esmaili

admin
136 بازدید ۱ سال پیش
نمایش بیشتر