آموزش آغازین نقالی

زنی شبیه درخت
6.5 هزار بازدید 2 سال پیش

نقالی

DIGIKOT
2.3 هزار بازدید 1 سال پیش

نقالی شاهنامه

irantt
2.2 هزار بازدید 1 سال پیش

نقالی خوانی هفت خوان رستم

hekmatvideo
2.5 هزار بازدید 1 سال پیش

نقالی گردآفرید و سهراب

picofille
4.2 هزار بازدید 1 سال پیش

نقالی

خانه تئاتر
2.3 هزار بازدید 2 سال پیش

نقالی دختر ایران

شبکه گلستان
2.3 هزار بازدید 2 سال پیش

نقالی مرشد ترابی

iranyaran
1.3 هزار بازدید 6 ماه پیش

نقالی گردآفرید و سهراب

شامحمدی
2 هزار بازدید 1 سال پیش

نقالی نوروز

پاییز
3.1 هزار بازدید 3 سال پیش

نقالی مرشد میرزاعلی

zahrabanoo70
1.4 هزار بازدید 2 سال پیش

نقالی بانو فرنگیس طوسی

مانترا
3.6 هزار بازدید 5 سال پیش

نقالی مرشد مجتبی حسن بیگی

morshd
1.7 هزار بازدید 2 سال پیش

نقالى نبرد رستم و اشكبوس

hekmatvideo
1 هزار بازدید 1 سال پیش

نقالی رستم و سهراب

NAGHALIALIGUDARZ
1.6 هزار بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر