نوازندگی سنتور

حامد
994 بازدید 7 سال پیش

نوازندگی سنتور

آموزشگاه نوای نی
1.6 هزار بازدید 2 سال پیش

نوازندگی سنتور

ایمان
2.8 هزار بازدید 8 سال پیش

نوازندگی سنتور

آوای کهن
1.1 هزار بازدید 1 سال پیش

(نوازندگی سنتور )

حامد
1.2 هزار بازدید 7 سال پیش

نوازندگی سنتور

حامد
1.3 هزار بازدید 7 سال پیش

نوازندگی سنتور یک روشندل

امیر
5.9 هزار بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر