نوحه زیبای افغانی

maddahi_afg
7.1 هزار بازدید ۱ سال پیش

نوحه زیبای افغانی

maddahi_afg
3.5 هزار بازدید ۱ سال پیش

نوحه زیبای افغانی

maddahi_afg
2.4 هزار بازدید ۱ سال پیش

نوحه افغانی

habim
3.2 هزار بازدید ۱ ماه پیش

بهترین نوحه افغانی

موزیک ویدئو
2 هزار بازدید ۱ هفته پیش

نوحه افغانی

ویدال
570 بازدید ۱ هفته پیش

نوحه افغانی

amirdose
2 هزار بازدید ۲ هفته پیش

گلچین بهترین نوحه های افغانی

حس خوب
2.8 هزار بازدید ۲ هفته پیش

نوحه افغانی - شام غریبان

حس خوب
3.9 هزار بازدید ۲ هفته پیش

آهنگ زیبای افغانی

DIGIKOT
4.7 هزار بازدید ۱ ماه پیش

آهنگ زیبای افغانی

DIGIKOT
1.7 هزار بازدید ۳ هفته پیش

آهنگ زیبای افغانی

DIGIKOT
5.9 هزار بازدید ۱ ماه پیش

مداحی زیبای افغانی

DIGIKOT
1 هزار بازدید ۲ هفته پیش

نوحه افغانی کربلایی افشار

habim
2.3 هزار بازدید ۱ ماه پیش

نوحه افغانی - شام غریبان

ویدال
1 هزار بازدید ۱ هفته پیش

نوحه افغانی - آمد شب عاشورا

حس خوب
2.2 هزار بازدید ۲ هفته پیش

نوحه افغانی کربلایی افشار

habim
3.7 هزار بازدید ۱ ماه پیش

نوحه افغانی کربلایی افشار

habim
1.3 هزار بازدید ۱ ماه پیش

نوحه افغانی کربلایی افشار

habim
5.3 هزار بازدید ۱ ماه پیش

نوحه افغانی - سالار زینب

حس خوب
3.1 هزار بازدید ۲ هفته پیش

نوحه افغانی کربلایی افشار

habim
1.6 هزار بازدید ۱ ماه پیش

آهنگ زیبای افغانی

DIGIKOT
3.5 هزار بازدید ۳ هفته پیش

آهنگ زیبای افغانی

موزیک ویدئو
3.4 هزار بازدید ۲ هفته پیش

آهنگ زیبای افغانی

DIGIKOT
8.7 هزار بازدید ۱ ماه پیش

آهنگ زیبای افغانی

DIGIKOT
2.9 هزار بازدید ۱ ماه پیش

نوحه بسیار زیبای لکی

j.ghorbani1354
2.4 هزار بازدید ۲ هفته پیش
نمایش بیشتر