نیروگاه سیکل ترکیبی

Javad Tajbakhsh
1.9 هزار بازدید ۶ سال پیش

نیروگاه سیکل ترکیبی

مثلث زرد
3.9 هزار بازدید ۲ سال پیش

نیروگاه سیکل ترکیبی

خانه مکانیک
2.2 هزار بازدید ۴ سال پیش

نیروگاه سیکل ترکیبی

پاکمن مدیا
1.3 هزار بازدید ۳ سال پیش
نمایش بیشتر