ساخت سولجر

ایستا سازه
95 بازدید ۱۰ ماه پیش

روش اجرای نیلینگ

civilism
487 بازدید ۸ ماه پیش

خاک برداری

ایستا سازه
394 بازدید ۱ سال پیش

گوردبرداری و ریزش نیلینگ

محمد رضا
3.1 هزار بازدید ۴ سال پیش

جابجایی بیل

ایستا سازه
546 بازدید ۱ سال پیش

نیلینگ

عمران نما
1.7 هزار بازدید ۴ سال پیش

نیلینگ و انکراژ

عمران نما
5.5 هزار بازدید ۴ سال پیش