حسرت کربلا.حاج هادی یوسفی

رسول
1.2 هزار بازدید 4 سال پیش

ساختمان داده ها

کنکور کامپیوتر
7.9 هزار بازدید 4 سال پیش

پایگاه داده

کنکور کامپیوتر
3.3 هزار بازدید 2 سال پیش

شبکه شار

کنکور کامپیوتر
14.1 هزار بازدید 3 سال پیش

فردای آزادی

صدای میقات
45 بازدید 7 ماه پیش
نمایش بیشتر