اندازه گیری کارور

همیارمد
292 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش دوخت نوار اریب

همیارمد
3.1 هزار بازدید ۱ ماه پیش

هلال حلقه آستین

همیارمد
581 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش دوخت یقه مردانه

همیارمد
5.2 هزار بازدید ۴ ماه پیش

آموزش دوخت نیش

همیارمد
2.9 هزار بازدید ۸ ماه پیش

کت یقه انگلیسی

همیارمد
1.3 هزار بازدید ۳ ماه پیش

آموزش رسم الگوی دامن فون

همیارمد
3.8 هزار بازدید ۱۰ ماه پیش

آموزش دوخت زیپ مخفی

همیارمد
4.1 هزار بازدید ۸ ماه پیش

آموزش دوخت پنس

همیارمد
2.9 هزار بازدید ۷ ماه پیش

چرخ خیاطی - ماسوره

همیارمد
990 بازدید ۲ ماه پیش

آموزش دوخت پاگون

همیارمد
2.9 هزار بازدید ۵ ماه پیش

آموزش نحوه دوخت زیپ شلوار

همیارمد
4.2 هزار بازدید ۴ ماه پیش