هوش مصنوعی

braincast
33 بازدید 2 هفته پیش

هوش مصنوعی

nargeshasani
111 بازدید 2 هفته پیش

14. هوش مصنوعی | بخش دوم

braincast
1.3 هزار بازدید 1 هفته پیش

AI | هوش مصنوعی

arashtech
28 بازدید 1 هفته پیش

هوش مصنوعی چیست؟

parsapourfarjoodi
28 بازدید 2 هفته پیش

فیلم هوش مصنوعی

labkhandane
330 بازدید 2 هفته پیش

پیاده سازی هوش مصنوعی

San3
59 بازدید 2 هفته پیش

13. هوش مصنوعی | بخش نخست

braincast
1.2 هزار بازدید 2 هفته پیش

هوش مصنوعی

CogPedia
55 بازدید 2 ماه پیش

هوش مصنوعی

randeno
72 بازدید 2 ماه پیش

هوش مصنوعی

MajidZoormand
85 بازدید 2 ماه پیش

عصر هوش مصنوعی

Storyit
61 بازدید 2 ماه پیش

هوش مصنوعی_جلسه 9

niloofar.rastin
202 بازدید 1 ماه پیش

هوش مصنوعی فصل دوم

iran.ai
29 بازدید 2 ماه پیش

هوش مصنوعی فصل اول

iran.ai
29 بازدید 2 ماه پیش

هوش مصنوعی_جلسه 6

niloofar.rastin
320 بازدید 2 ماه پیش

هوش مصنوعی_جلسه 8

niloofar.rastin
252 بازدید 2 ماه پیش
نمایش بیشتر