ویدیویی با عنوان "واکنش هادی چوپان قهرمان پرورش‌اندام ایران و جهان" یافت نشد.