وزیر بهداشت:

خبرداغ
1.3 هزار نمایش ۸ ماه پیش

وزیر بهداشت

ختی متی
465 نمایش ۸ ماه پیش

انصاف وزیر بهداشت!

ممدسن
168 نمایش ۵ ماه پیش

استعفای وزیر بهداشت

پایشگری
2.2 هزار نمایش ۴ ماه پیش

سخنگوی وزیر بهداشت

khabarefori
411 نمایش ۸ ماه پیش

وزیر بهداشت بی ادب!

بصیرت
3.2 هزار نمایش ۸ ماه پیش

وزیر بهداشت : همینی که هست !

kishzoom
3.7 هزار نمایش ۹ ماه پیش

وزیر بهداشت در نجف

وبدا
66 نمایش ۷ ماه پیش

اظهارات جنجالی وزیر بهداشت

علی
1.8 هزار نمایش ۴ ماه پیش

بدون تعارف با وزیر بهداشت

کیارش
1.3 هزار نمایش ۸ ماه پیش

صحبت های جنجالی وزیر بهداشت

cafe.video
1.7 هزار نمایش ۱۱ ماه پیش

کنایه مجری به وزیر بهداشت

درنگ
3.3 هزار نمایش ۸ ماه پیش
نمایش بیشتر